Sunday, February 25, 2018
NO. GST: 000863748096

Urus Tanah Pekebun Kecil

Mengurus tanah pekebun kecil @ tanah terbiar

 • Menggabungkan pengurusan tanah milik pekebun kecil yang berdaya maju mencapai keluasan estet 40 hektar.
 • Mengambil pendekatan pengurusan tanam semula komersil(TSK) secara estet
 • Menyumbang dalam mengatasi masalah tanah terbiar dan tidak diurus sempurna serta menangani isu kekurangan tenaga kerja perladangan.

Syarat –syarat pengurusan:-

 • Gabungan tanah kurang keluasan 40 hektar akan dikaji tahap berdayamaju dan dipertimbangkan
 • Memberi kuasa kepada RISDA Plantation selaku penerima bantuan dalam membiayai pembangunan projek
 • Memberi hak mengkaviet tanah kepada RISDA Plantation
 • Menandatangani perjanjian projek dengan kenaan caj

 

Kaedah pengurusan:-

 • Upah mengurus
 • Kongsi untung

Kumpulan sasar:-

 • Pemilik kebun getah/sawit
 • Pemilik kebun getah/sawit yang ditanam semula
 • Pemilik tanah ladang yang hendak ditanam semula
 • Tanah-tanah agensi luar, swasta dan orang perseorangan
 • Individu tidak mampu menguruskan tanah sendiri kerana faktor usia, kekangan masa, tenaga kerja, kos modal dan jentera.

Faedah kepada pekebun kecil:-

 • Mendapat pendapatan berterusan semasa kebun diperingkat pengeluaran hasil
 • Kebun dapat diurus secara cekap mengikut sistem estet
 • Penggunaan teknologi baru terkini dapat diterapkan
 • Keluasan projek mampu mendapat faedah ekonomi pada kos per unit yang rendah
 • Hasil optimum akan dapat kurangkan kos pengeluaran per unit dan meningkatkan dividen peserta

Alamat Ibu Pejabat

Graha Risda Plantation Unit J, Excella Business Park,
Jalan Ampang Putra, Ampang Hilir, 55100 Kuala Lumpur
Tel: 03 4270 5104
Fax: 03 4270 5204
Emel: admin@risdaplantation.com.my
Website: www.risdaplantation.com.my
  

Peta Ibu Pejabat

Latitud : 3.149472°
Longtitud : 101.747053°